Tên khách hàng: TSUBAME

Hình thức: Chụp ảnh sản phẩm – chụp ảnh quảng cáo với mẫu

Chi phí dự tính: 4.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó:  trung bình