Tên khách hàng: Royal cook

Hình thức: Chụp ảnh sản phẩm – chụp ảnh quảng cáo

Chi phí dự tính: 2.200.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: cao