Mô tả dự án

Tên khách hàng: Mr.Thanh

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 800.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh nền trắng

Độ khó: Dễ