Tên khách hàng: Ms. Quỳnh

Hình thức chụp ảnh: Chụp ảnh sản phẩm máy lọc nước Smith

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình