Tên khách hàng: Bambi

Hình thức chụp ảnh: Chụp ảnh sản phẩm bột ngũ cốc lợi sữa

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình