Mô tả dự án

Tên khách hàng: Ms Nhẫn

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 3.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh nhẫn

Độ khó : rất khó