THÔNG TIN DỰ ÁN 

Tên khách hàng: Ms. Hương

Hình thức: chụp dã ngoại

Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày

Chi phí dự tính: 1,5 – 2 triệu

Xử lý hậu kỳ:  Phức tạp