Tên khách hàng: Mr. Hà

Hình thức chụp ảnh: Chụp ảnh món ăn hải sản

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình