Tên khách hàng: Nhà hàng TaKaBa

Hình thức: Chụp ảnh không gian- món ăn

Chi phí dự tính: 4.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó:  trung bình