Tên khách hàng: Tech-No

Hình thức: Chụp ảnh công ty- chụp ảnh profile

Chi phí dự tính: 3.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó:  trung bình