Mô tả dự án

Tên khách hàng: Samsung welstory

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 4.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh không gian, profile

Độ Khó : Khó