Mô tả dự án

Tên khách hàng: Mr Công

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 2.500.000 VNĐ – 3 000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh Profile

Độ Khó : Trung Bình