Mô tả

Tên khách hàng: Bé Nguyên và bé Yến

Thời gian hoàn thiện: 3 – 5 ngày

Chi phí: 2,5 – 3 triệu

Hình thức: Chụp ảnh cho bé

Độ khó: Khó