Tên khách hàng: Công ty TNHH Tinh Hoa Hình thức: Chụp ảnh sản phẩm – chụp