Tên khách hàng: Ms. Thuỷ

Hình thức chụp ảnh: Chụp ảnh món ăn Ram bắp và Chả cá

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình