Tên khách hàng: Mint’s Comestic

Hình thức: Chụp ảnh sản phẩm – chụp ảnh quảng cáo

Chi phí dự tính: 2.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Cao