Mô tả dự án

Tên khách hàng: Ms Quỳnh

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 2.000.000 VNĐ – 3000,000

Độ khó : Khó

000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh bếp từ

Độ Khó : Trung Bình