Tên khách hàng: Mr. Quang

Hình thức chụp ảnh: Chụp ảnh quảng cáo mẫu giường King Koil

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình