Mô tả dự án

Tên khách hàng: Mr. Dũng

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 1.000.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh Lookbook

Độ khó: Dễ