Dự án chụp ảnh thực phẩm chức năng Mr Kỳ

Mô tả dự án

Tên khách hàng: Mr. Kỳ

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 600.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh nền trắng

Độ khó: Dễ

What do you think?

Dự án chụp ảnh cơm tấm Mr. Duy

Dự án chụp ảnh rượu Mr Duy