Tên khách hàng: Mr. Tùng

Hình thức chụp ảnh: Chụp ảnh sản phẩm vòng tay phong thuỷ

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình