Dự án chụp ảnh sản phẩm Smax Coffee – Mr. Quang

 

 

Tên khách hàng: Mr. Quang

Hình thức chụp ảnh: Chụp sản phẩm Smax Coffee trên phông nền trắng

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình

What do you think?

Dự án chụp ảnh quảng cáo sản phẩm thời trang nam – Mr. Tình

Dự án chụp ảnh món ăn hải sản – Ms. Hà