Tên khách hàng: Công ty TNHH Tinh Hoa

Hình thức: Chụp ảnh sản phẩm – chụp ảnh quảng cáo

Chi phí dự tính: 800.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Cao