Tên khách hàng: Công ty TNHH Minh Long

Hình thức: Chụp ảnh sản phẩm

Chi phí dự tính: 1.000.000đ

Thời gian thực hiện: 1-3 ngày

Độ khó: Cơ bản