Tên khách hàng: Dr Green

Hình thức: Chụp ảnh sản phẩm

Chi phí dự tính: 800.000đ

Thời gian thực hiện: 1-3 ngày

Độ khó: Cơ bản