Mô tả dự án

Tên khách hàng: Ms TRinh

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 3.000.000 VNĐ – 5000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh Profile

Độ Khó : Trung Bình