Mô tả dự án

Tên khách hàng: Ms Trang

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 3.000.000 VNĐ – 4 000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh món ăn Lẩu Chinh Nội thất

Độ Khó : Khó