Chụp ảnh Áo dài Tết Vườn đào nhật Tân

Mô tả dự án

Tên khách hàng: Mrs Thơ

Thời gian hoàn thiện: 2  ngày

Chi phí: 1.200.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh áo dài Tết

Độ khó: Trung bình 

What do you think?

Dự án chụp đò uống Ms. Hồng

CHụp ảnh sản phẩm Nhẫn Kim Cương