Dự án chụp ảnh cơm tấm Mr. Duy

Mô tả dự án

Tên khách hàng: Mr. Duy

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 5.000.000 VNĐ – 6.000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh concept món ăn

Độ khó: Trung bình khó

What do you think?

Dự án chụp ảnh hộp đựng Mr Blur

Dự án chụp ảnh thực phẩm chức năng Mr Kỳ