Dự án chụp ảnh món ăn sáng – Ms. Thương

Tên khách hàng: Mr. Thương

Hình thức chụp ảnh: Chụp ảnh món ăn sáng

Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày

Độ khó: Trung bình

 

 

What do you think?

Dự án chụp ảnh sản phẩm các loại hạt ngon – Mr. Hải

Dự án chụp ảnh món ăn và đồ uống theo concept đa dạng màu sắc – Ms. Lưu