Mô tả dự án

Tên khách hàng: Ms Xinh

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 2.000.000 VNĐ – 4 000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh mỹ phẩm

Độ Khó : Trung Bình