Mô tả dự án

Tên khách hàng: Ms Vũ

Thời gian hoàn thiện: 2 – 3 ngày

Chi phí: 3.000.000 VNĐ – 5 000.000 VNĐ

Hình thức: Chụp ảnh Mỳ Cay

Độ Khó : Khó