Chụp ảnh giã ngoại

-Tên khách hàng : Ms.Lan

– Hình thức : Chụp ảnh giã ngoại
– Chi phí dự tính : 1000.000 – 2.000.000đ
– Thời gian dự kiến : 3 – 5 tiếng
– Độ khó thực hiện : trung bình