THÔNG TIN DỰ ÁN 

 

Tên khách hàng: Mr.Hội (Thanh Xuân – Hà Nội)

Hình thức: chụp tại phim trường

Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày

Chi phí dự tính: 3,5 – 4 triệu

Xử lý hậu kỳ:  Phức tạp