Chụp ảnh ăn hỏi
Tên khách hàng : Mr.Cường
– Hình thức chụp ảnh : Chụp ảnh ăn hỏi
– Chi phí dự tính : 3.000.000đ – 5.000.000đ
– Độ khó thực hiện : trung bình
– Thời gian thực hiện : 3-5 tiếng